beveren
advocatenkantoor

Advocatenkantoor Dekkers - Advocaat gespecialiseerd in Familierecht Beveren - Echtscheiding Vereffening Verdeling Verkeersrecht 9120 Beveren-WaasAdvocaat Stephanie Dekkers studeerde in 2010 af met onderscheiding aan de universiteit Gent.
Na een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan, is ze in 2015 zelf gestart met een advocatenkantoor waar persoonlijke aanpak, transparantie en een grondige juridische kennis centraal staan.

Naast haar bedrijvigheid als advocaat is Mr. Stephanie Dekkers tevens actief aan het Instituut voor Personen- en Familierecht van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij deeltijds als praktijkassistente tewerkgesteld is.

Hoewel een advocaat dikwijls geassocieerd wordt met het voeren van procedures, zal er in het belang van de client steeds worden nagegaan of een minnelijke oplossing mogelijk is alvorens een procedure te starten.

Doorheen de ganse looptijd van uw dossier wordt u verder op de hoogte gehouden en vindt er overleg plaats, zodat u steeds de stand kent in uw dossier.

Tot slot wordt de nadruk gelegd op een grondige juridische kennis die de basis vormt van elk advocatenkantoor.

Advocaat Beveren Beveren-Waas 9120 Advocatenkantoor Familierecht Verkeersrecht

Advocatenkantoor
Stephanie Dekkers
Kallobaan 14
9120 Beveren

+32 3 296 75 59
info@advocaatdekkers.be
Google+